323629534_698914121866364_1481719489523744596_n

Искра Кратункова

Когато правите поръчка за продукт, в случай че ви бъде изискано да посочите дистрибутор, моля да въведете  50059866 или iskrakratunkova.